راهکار مانیتورینگ Zabbix

Zabbixمخاطبین
کلیه سازمانهای سطح Enterprise Midrange & از جمله بانکها و موسسات مالی ، سازمانهای مخابراتی ، کارخانجات و وزارت خانه ها و شرکتهای خصوصی .
توانمنديها و خدمات شرکت فنآوري لاجورد تکوین
طراحی راه حل .
تأمین این محصول از منابع معتبر با قیمت کاملا رقابتی
ارائه لایسنسهاي معتبر و رجیستر نمودن آنها در ایران و بنام سازمان شما
نصب، راه اندازي، آموزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی موردنیاز سازمانها در رابطه با این راه حل .
برخورداري از دسترسی کامل به اطلاعات موجود در پایگاه دانش
بهره مندي از متخصصین حرفهاي و دارنده گواهینامه رسمی از کمپانی

 

ابتدا ↑