مجازی سازی( Server Virtualization )

مجازی سازی

Server Virtualization

چالش ها:

آیا به دنبال یک راه حل برای موارد زیر هستید:
1. دریافت بیشتر از منابع موجود خود.
2. کاهش هزینه های مرکز داده با کاهش زیرساخت های فیزیکی
3. افزایش در دسترس بودن سخت افزار و برنامه های کاربردی برای بهبود تداوم کسب و کار
4. به دست آوردن انعطاف پذیری عملیاتی

 

 

مجازی سازیServer Virtualization

مجازی سازیServer Virtualization

شرح راهکار:
مجازی سازی رویکردی برای ادغام و به اشتراک گذاشتن منابع فن آوری برای تضمینن این است که عرضه IT به آسانی با تقاضای کسب و کار مطابقت دارد.
بهره وری و در دسترس بودن منابع IT و برنامه های کاربردی را از طریق مجازی سازی می توان بهبود بخشید. با حذف مدل “یک سرور، یک نرم افزار” قدیمی و اجرا چندین ماشین مجازی بر روی هر دستگاه فیزیکی شروع کنید.

 

راه حل های مجازی سازی ما عبارتند از:
• Server Virtualization
• Storage Virtualization
• IT Consolidation

ویژگی های اصلی:

 • ارزش کسب و کار
 • هزینه کمتر
 • پاسخ به نیازهای کسب و کار
 • کاهش پیچیدگی IT
 • بهبود امنیت
 • بهبود بهره وری عملیاتی

مزایای فنی

 • نصب سریع
 • مهاجرت آسان
 • در دسترس بودن بالا
 • مدیریت مرکزی
مجازی سازیServer Virtualization

مجازی سازیServer Virtualization

کاربران هدف:
همه سازمان های میان رده و شرکتی که قصد استفاده از اتکنولوژی های جدید برای استفاده بهینه از سخت افزارها و افزایش سطح سرویس را دارند می توانند از این راهکار استفاده نمایند .

مجازی سازیServer Virtualization

مجازی سازیServer Virtualization

توانمندی ها و خدمات لاتک
لاتک شریک Citrix، مایکروسافت، و VMware خدمات جامع برای ارزیابی، طراحی، تامین، اجرا، و حمایت از راه حل مناسب برای نیازهای سازمانها را ارائه می دهد.

توانمندی ها و خدمات لاتک

توانمندی ها و خدمات لاتک

برندها:
برندهای مورد پشتیبانی در این راهکارها عبارتند از:

برند

 • مجازی سازی Server Virtualization فایل PDF
ابتدا ↑