راهکارهای ارزش افزوده در شبکه (Value Added Solution)

راهکارهای ارزش افزوده در شبکه

چالش ها:

با گسترش استفاده از شبکه های کامپیوتری، نیازمندی هایی از جمله همگام سازی، ارتباط دقیق برای ارسال داده­ ها و نحوه ­ی گرفتن گزارشات مطرح می گردد که نیازمند راهکار تکنولوژی می باشد و در غیر اینصورت مشکلاتی برای کاربران و مدیران در شبکه ایجاد می گردد. به عنوان مثال، در صورت عدم همگام سازی در شبکه ، اکثر مدیران ارشد با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته در شبکه ­ی خود باز هم با عدم هماهنگی منابع آمارگیری مواجه می ­شوند.

 

شرح راهکارها:

لاتک راهکارهای گوناگونی برای رفع این نیازمندی ها ، در اختیار مشتریان خود قرار می­ دهد که در زیر به برخی از آنها اشاره می­ شود.

یکی از این تجهیزات NTP سرور است که زمان بندی کل شبکه سازمان را در اختیار خواهد گرفت. یکی دیگر از تجهیزات، HotSpot است که در login کردن userها کاربرد دارد. از موارد دیگر می توان به Link &Load Balancer  و همچنین Cashe Server ها، HoneyPot، نمایش دهنده هایSmart Power Distributer، Digital Signageها اشاره نمود که ابزارهای مفید در توانمند تر نمودن شبکه های کامپیوتری می باشند.

 

Latech_Value.Added.Solution_لاتک_ارزش.افزوده.در.شبکه

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

Latech_Value.Added.Solution_Meinberg-Symmetricom-F5-Huawei-Juniper-Cisco

  • راهکارهای ارزش افزوده در شبکه
ابتدا ↑