تحلیل و هوشمندی امنیتی (Security Intelligence and Analysis)

تحلیل و هوشمندی امنیتی

چالش ها:

بررسی، تحلیل و اولویت بخشی به چند صد یا حتی هزاران رخداد امنیتی در یک زمان کوتاه، از جدی ترین معضلات کارشناسان امنیت به شمار می آید. گاهاً این امر حتی از توان انسانی فراتر رفته و نیاز است تا سازمان، راهکار مناسبی برای بررسی رخدادها و داده های مشکوک، در نظر بگیرد. از سوی دیگر پیوستگی در امنیت، مانیتورینگ انطباق با استانداردها، پاسخ سریع به مخاطرات و توانمندی در شناسایی و پاسخگویی به تهدیدات پیشرفته شناخته شده یا ناشناخته، از نیازمندی های نوین پیش روی سازمان ها می باشد. لذا راهکاری میبایست جهت پوشش نیازمندی های فوق در نظر گرفته شود که پس از دریافت اطلاعات کاربران، شبکه ها و تجهیزات امنیتی، قادر به تحلیل و نمایش بلادرنگ آنها نیز باشد.

 

شرح راهکار:

رویکردها و گرایشاتی که به اندازه کافی آینده نگرانه باشند، در آینده نتایج مطلوب و دلخواهی را در پی خواهند داشت. از همین رو، آنچه شرکت لاتک به عنوان راهکار این چالش ها ارائه می دهد، راه حل” تحلیل و هوشمندی امنیتی” است. این راهکار امنیتی، مجموعه ای از راهکارها همچون تحلیل آماری، رابطه ای و رفتارشناسی را در برمی گیرد که امکان شناسایی رخدادهای متعدد را میسر نموده است. راهکارهای “تحلیل و هوشمندی امنیتی”، تمامی داده های مورد نیاز خود، نظیر رخدادها و لاگ ها، جریان های ترافیک، آسیب پذیری های امنیتی، هویت کاربران و تغییرات را دریافت کرده و به رخدادهای امنیتی تبدیل می کند. گزارش ها و هشدارهای امنیتی ارائه شده، شما را قادر می سازد تا امداد سریع، اولویت بندی و پاسخ به رویدادها را با دقت و سرعت هر چه تمام تر صورت داد.

 

Latech_Security.Intelligence.and.Analysis_لاتک_تحلیل.و.هوشمندی.امنیتی

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Security.Intelligence.and.Analysis_HP-ArcSight-Splunk

  • تحلیل و هوشمندی امنیتی
ابتدا ↑