مدیریت عملیات امنیت (Security Management)

مدیریت عملیات امنیت

چالش ها:

همگام با رشد و توسعه شبکه ها و زیرساخت های ارتباطی، شاهد افزایش پیچیدگی و تعدد سیاست ها و الزامات امنیتی برای محاظفت از آنها هستیم. اعمال و مدیریت این سیاست های امنیتی پیچیده به شکل دستی، آنهم به صورت بهینه و یکپارچه بر روی تجهیزات امنیتی متعدد، تیم های عملیاتی امنیت را با چالشی جدی روبرو ساخته است. علاوه بر این موارد، استانداردهای امنیتی و نیاز به انطباق با آنها نیز از دیگر دغدغه های امنیتی به شمار می آید. لذا، بدیهی است که وجود مدیریت و نظارت ناکارآمد، منجر به افزایش هزینه های عملیاتی، ایجاد حفره های امنیتی، تنظیمات غیرضروری و عدم مدیریت بهینه تیم های عملیاتی و امنیتی می شود.

 

شرح راهکار:

آنچه لاتک پیشنهاد می دهد، بهره گیری از یک راه حل مدیریتی یکپارچه است که توسط آن تیم های امنیت قادر به پوشش کلیه نیازمندی های مدیریت امنیت در سطح سازمانی و همینطور سهولت در مدیریت دستگاه های امنیتی از برندهای مختلف، هستند. نرم افزارها و راه حل های ارائه شده، تغییرات تنظیمات را به سادگی مدیریت نموده تا بدین وسیله از بهینه بودن، امنیت و رعایت انطباق با استانداردها، اطمینان حاصل شود. همچنین، این نرم افزارها امکان اعمال سیاست ها و پیکربندی های دستگاه های امنیتی را به شکل مبتنی بر سیستم مدیریت آسیب پذیری ها امکان پذیر می سازند.

 

Latech_Security.Management_لاتک_مدیریت.امنیت

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Security.Management_Firemon-Cisco-Wallix-Skybox-SpectorSoft

  • مدیریت عملیات امنیت
ابتدا ↑