مرکز عملیات امنیت (SOC)

مرکز کنترل و عملیات امنیتی

چالش ها:

دنیای امروزِ فناوری اطلاعات، به شدت درگیر تهدیدات و آسیب پذیری های وارده به جریان داده ای است که به اشکال گوناگون و پیچیده در حال ورود و خروج به سازمان هستند. ارزش تجاری این جریان های داده ای، آنها را به اهداف جذابی برای هکرها مبدل ساخته اند. علاوه بر تعهدات سازمان ها در قبال مشتریان و کارمندان خود به منظور اطمینان از امنیت و محرمانگیِ داده ها و اطلاعات شخصی، گذراندن موفق ممیزی های رگولاتوری نیز از جمله چالش های اساسی می باشد. به همین دلیل، واحد های امنیتی نیازمند راهکار و ابزار هایی هستند که نگاه کامل و جامعی از وضعیت تهدیدات امنیتی در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند با برسی دقیق تر تهدیدات جدی را شناسایی و رفع نمایند.

 

شرح راهکار:

یک مرکز عملیات امنیت یا SOC از منظر اصطلاح آشنای 3P {افراد، فرایند و محصول(تکنولوژی)}، عبارت است از فراهم نمودن آگاهی وضعیتی از طریق شناسایی، مهار و رفع تهدیدات حوزه IT. در یک مرکز عملیات امنیت، مخاطرات پیش آمده، مدیریت و گزارش شده و میبایست به شکل مناسبی شناسایی، تحلیل و میان تیم امنیتی سازمان بررسی گردند تا در ادامه نسبت به اجرای اقدامات مناسب در قبال آن، اقدام گردد. SOC، وظیفه مانیتورینگ اپلیکیشن ها به منظور شناسایی حملات سایبری یا نفوذ و همچنین تعیین مخرب و واقعی بودن تهدید و حتی تأثیر آنها بر کسب وکار سازمان را بر عهده دارد.

 

Latech_Security.Operation.Center.SOC_لاتک_مرکز.کنترل.و.عملیات.امنیتی

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Security.Operation.Center.SOC_HP-ArcSight-IBM-QRadar-Tripwire-Splunk

  • مرکز کنترل و عملیات امنیتی
ابتدا ↑