تست امنیتی (Security Testing)

تست امنیتی

چالش ها:

نگهداری امن و محرمانه اطلاعات مشتریان از اولویت بالایی در تمامی سازمان ها و شرکت ها برخوردار است. متأسفانه، روزانه آسیب پذیری های جدیدی کشف شده و همگامی نگهداشت امن سازمان در برابر آنها، تقریباً  به امری محال تبدیل شده است. این آسیب پذیری ها در تاروپود زیرساخت IT قرار گرفته و گاهاً به مدت بسیار طولانی کشف نشده باقی می مانند. اگرچه راه های بسیاری برای امن سازی سیستم ها و اپلیکیشن ها در برابر آسیب پذیری ها وجود دارد، اما تنها راه کسب اطمینان واقعی از آن، تست امنیتی بستر IT سازمان  به منظور یافتن این حفره های امنیتی است.

 

شرح راهکار:

رویکرد پیشنهادی شرکت لاتک، ارزیابی کلی امنیت سازمان پیش از هکرهاست که در قالب راهکار “تست امنیتی” ارائه می شود. این راهکار، شناسایی آسیب پذیری ها را با استفاده از ابزارهای تست نفوذ و همینطور اسکنر آسیب پذیری صورت می دهد. راهکار “تست امنیتی”، امکان تکرار حملات بر روی سیستم ها، دستگاه ها و اپلیکیشن ها را به منظور آشکارسازی زنجیره ای از مسیرهای باز و آسیب پذیر بر روی سیستم ها و داده های حساس و حیاتی سازمان، فراهم می آورد.

 

Latech_Security.Testing_لاتک_تست.امنیتی

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Security.Testing_Nessus-Core.Impact.Pro

  • تست امنیتی
ابتدا ↑