مانیتورینگ شبکه

نقش شبکه های کامپیوتری در روان بودن کسب و کار نیازی به توضیح ندارد و هرگونه از کارافتادگی شبکه در سازمانها به معنی از کارافتادگی کسب و کار می باشد .

پایش لحظه ای شبکه و اطمینان از صحت و سلامت اجزاء و نمایش نحوه ارتباطات فیمابین اجزاء شبکه و اطمینان از پیکربندی اجزاء در شبکه ، همگی از پارامترهای مهم و مورد نیاز مدیران فنی می باشد که موظف به ارائه بستر مناسب برای راهبری کسب و کار می باشند . عملیات مانیتورینگ شبکه می بایست به صورت خودکار و لحظه ای صورت بگیرد و علاوه بر توانایی شناسایی اجزاء شبکه ، امکان بررسی صحت و سلامت و چک نمودن تنظیمات اجزآء را فراهم نماید .

 

Monitoring Network

Monitoring Network

 

شرکت لاتک از ابزارهای کمپانی HP و Cisco موسوم به HP NNMi  و HP RAMS و Cisco Works جهت پیاده سازی راهکارهای مانیتورینگ صحت و سلامت شبکه استفاده می نماید .

 

ابتدا ↑