سایر محصولات امنیتی لاتک

امنیت فناوری اطلاعات:

امنیت فناوری اطلاعات، از اصلی ترین نقاط قوت لاتک به حساب می آید. ما نه تنها مجهز به آزمایشگاهی قدرتمند و کامل از راه حل های گوناگون حوزه امنیت هستیم، بلکه از امکان نمایش ابزارهای نوین و بررسی سناریوهای مختلف منطبق با نیازمندی های مشتریان برخوردار بوده و حتی در صورت لزوم قادر به اثبات توانمندی های فنی از طریق اجرای POC در سازمان ها می باشیم. تمرکز بخش امنیت، عمدتاً بر روی راهکارهای سطح سازمانی بوده و از تجربیات موفق بسیاری در راه حل ها و پروژه های بزرگی همچون برپایی مرکز عملیات امنیت (SOC)، برخوردار هستیم.

راه حل ها

محصولات


مرکز عملیات امنیت (SOC)

MicroFocus ArcSight ESM – Express – Logger

Splunk Enterprise, Splunk Enterprise Security

Tripwire FIM

IBM QRadar

تحلیل و مدیریت لاگ ها  (Log Management and Analysis)

MicroFocus ArcSight Logger

Splunk Enterprise

        

 انطباق با استانداردهای امنیتی  (Security Compliance)

MicroFocus ArcSight

Tripwire

تحلیل و هوشمندی امنیتی  (Security Intelligence and Analysis)

MicroFocus ArcSight ESM

Splunk Enterprise


امنیت شبکه  (Network Security)

PaloAlto

Cisco ASA / FirePower

Cisco ISE

F5 DDOS – ASM and LTM

Juniper SRX

Fortigate

BlueCoat

Stealth Watch

Hillstone


مدیریت امنیت  (Security Management)

Cisco Prime Security Manager

Cisco ACS

Firemon

BeyondTrust, Arcon, Wallix

Skybox

Veriato

 امنیت نرم افزار  (Application Security)

MicroFocus Fortify

مدیریت رخدادها و ردیابی  (Forensics and Incident Management)

Encase

FTK

Bit9 CarbonBlack

تست امنیتی  (Security Testing)

Core Imapct Pro

Nessus

 امنیت پرداخت  (Payment Security)

HP Atalla NSP


امنیت داده ها  (Data Security)

HP Atalla ESKM

IBM Guardium DAM

McAfee Database Security

McAfee DLP

Imperva DBF


امنیت نرم افزار های تحت وب  (Web Application Protection)

HP WebInspect

F5 ASM 

Imperva WAF

Latech.Security.Products_محصولات.امنیت.لاتک

  • محصولات امنیت
ابتدا ↑