مدیریت رخدادها و ردیابی (Forensics and Incident)

مدیریت رخدادها و ردیابی

چالش ها:

روش های مخرب بی شماری وجود دارد که مردم می توانند از یک کامپیوتر برای اجرای فعالیت های غیر قانونی استفاده کنند – هک کردن سیستم ها، افشاء اسرار، رها کردن ویروس های جدید، سرقت اطلاعات شخصی و غیره. به دلیل شکاف امنیتی، کاملا حیاتی است که شواهد دیجیتالی باید به درستی حفاظت شده و توسط متخصصان خبره ردیابی دیجیتال ارزیابی شود.

 

شرح راهکار:

امنیت نرم افزار تحت وب باید بالاترین اولویت IT باشد. لاتک توسط راه حل “مدیریت رخداد­ها و ردیابی”، تمام ابزارهای تحقیقی لازم برای انجام تحقیقات دیجیتال هوشمند، سریع تر و موثر را فراهم می کند. هدف اصلی این راه حل، تحلیل اولیه برای شناسایی آنچه رخ داده است و دسته بندی رخداد­ها می­ باشد، به طوری که گام های بعدی به طور مناسب تعیین شود. راه­حل ” مدیریت رخداد­ها و ردیابی” به سازمان کمک می کند تا به طور موثر به تهدیدات رخ داده شده پاسخ دهد و تاثیرات منفی بر عملیات کسب و کار و ارزش ذینفعان کاهش یابد.

 

Latech_Forensics.and.Incident.Management_لاتک_مدیریت.رخدادها.و.ردیابی

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Forensics.and.Incident.Management_Bit9.Carbon.Black-AccessData-Guidance.Software.EnCase

  • مدیریت رخدادها و ردیابی
ابتدا ↑