Harness the power of Big Data

Harness the power of Big Data

امروزه ، هسته مرکزی تغییرات در سازمانهای بزرگ ، اطلاعات سازمانها می باشد .

دسته بندی اطلاعات و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و افزایش قدرت پردازش اطلاعات و افزایش امنیت و افزایش دقت و صحت اطلاعات همگی باعث افزایش قدرت مدیران تجاری می گردد و از این رو اطلاعات به عنوان هسته مرکزی در تصمیم گیریهای نقش بازی می کند .

در اینجا ، پیدایش مفاهیم جدید ، از جمله ROI، به معنای بازدهی اطلاعات به سازمانها کمک می کند تا برداشت های سریعتر و دقیقتر از اطلاعات موجود در سازمان خود داشته باشند تا تصمیم گیری های مهم و استراتژیک در سازمان را ساده تر نماید .

Harness the power of Big Data

پلاتفرم نرم افزاری کمپانی HP برای راه حل های Big Data به نام HAVEn نامیده می شود که توانمندیهای موجود در ابزارهای Hadoop , Autonomy,Vertica,ESM و n Apps را در جهت کمک به ثبت و مدیریت و آنالیز اطلاعات ارائه می دهد و در نهایت درجایی که اطلاعات زیادی وجود دارد ، به شما کمک می نماید تا دربرابر نفوذ به اطلاعات و یا ریزش در اطلاعات زیاد ( Big Data ) به شما کمک می نماید .
HAVEn ، به عنوان پلتفرم درجه یک Big Data در صنعت شناخته شده است و شامل سخت افزار و نرم افزار و سرویسها و مشاوره های زیر جهت انتقال ابزارهای کسب و کار به پلاتفرمی جامع می باشد :

• Hadoop

دسته بندی نمودن حجم زیادی از اطلاعات پخش شده در سازمان

• Autonomy

همه اطلاعات را پردازش می کند و ایندکس گذاری می نماید .

• Vertica

عملیات آنالیز نمودن اطلاعات بسیار زیاد را به صورت لحظه ای انجام می دهد .

• Arcsight

عملیات جمع آوری و یکپارچه سازی لاگهای اطلاعاتی و پردازش امنیتی آنها را انجام می دهد .

• n Apps

نرم افزارهایی از سایر شرکتها هستند که باعث قدرتمند نمودن اپلیکیشن های شما و نرم افزارهای HP می گردد.

مخاطبین

کلیه سازمانهای سطح Enterprise از جمله بانکها و موسسات مالی ، کارخانجات و وزارت خانه ها یی که دارای حجم اطلاعات زیادی می باشند و صحت و دقت اطلاعات در چرخه تصمیم گیری بسیار تاثیر گزار می باشد و نیاز دارند تا بیشترین بهره برداری تجاری و عملیاتی را از اطلاعات ذخیره شده بگیرند .

شماره تلفن : 5 – 88545132 شماره نمابر : 88446809

نام کارشناس : مهندس حسین توکلی شماره همراه : 09123359815 ایمیل : tavakoli@lajvardtech.com

ابتدا ↑