راهکار مرکز عملیات شبکه (Network Operation Center)

راهکار مرکز عملیات شبکه

چالش ها :

بسیاری از بودجه سازمان هر ساله صرف خریداری تجهیزات و نگهداری آنها می­ شود و غالبا بیشتر آنها بخاطر عدم نگهداری صحیح تجهیزات است که این امر باعث درگیر کردن منابع سازمان می گرددو به شدت بر روی کارایی تجهیزات و کیفیت سرویس مورد نظر تاثیر گذار است.

 

شرح راهکارها:

مسئله مانیتورینگ و مدیریت شبکه، سیستم ها و سرویس های یک سازمان یکی از عملکردهای حیاتی و حساس در زمینه ی IT است که باعث کاهش هزینه ها و بهره وری هر چه بیشتر کارمندان خواهد شد. با برقراری سیستم مانیتورینگ میتوان به شبکه داخلی نظارت خوبی داشت به طوری که متوجه مواردی مانند کمبود فضای حافظه، وجود ویروس در شبکه و مشکلات سخت افزاری تجهیزات ویا حملات داخلی و خارجی شد و از ادامه آن جلوگیری نمود. این امر باعث کاهش خسارت هایی که ناشی از این قبیل مشکلات است می شود.

Latech_Network.Operation.Center_لاتک_مرکز.عملیات.شبکه

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

Latech_Network.Operation.Center_Huawei-HP-Juniper-Cisco

  • راهکار مرکز عملیات شبکه
ابتدا ↑