راهکارهای صنایع هوشمند | Smart Industry Solutions

صنایع هوشمند – Smart Industry

چالش ها:

بسیاری از سازمان ها در حال استفاده از تکنولوژی در جهت اهداف تجاری و غیر تجاری هستند.

مراکز درمانی و بیمارستانی،‌ مراکز آموزشی،‌ سیاحتی و تفریحی،‌بانک ها،‌ مخابرات ها، ارگان های دولتی و صنایع حمل و نقل درون و برون شهری، …… همگی نیاز به راهکارهایی دارند تا بتوانند مدیریت مصرف انرژی، مدیریت اموال، مدیریت امنیت فیزیکی، مدیریت کارکنان، مدیریت سطح کیفیت خدمات، ……… را در سطح سازمان خود کنترل و پردازش و مدیریت و بهینه نمایند.

 

شرح راهکارها:

شرکت لاتک، راهکارهای تکنولوژی شهر هوشمند منتخب در دنیا را به مشتریان خود ارائه می نماید.

از راهکارهایی همچون، بیمارستان هوشمند، مدارس هوشمند، سازمان هوشمند، مدیریت هوشمند انرژی، مدیریت هوشمند حمل و نقل، مدیریت هوشمند امنیت و …… در این زمینه می توان نام برد.

 

Latech_Smart.Industry.Solutions_لاتک_ صنایع هوشمند

راهکارهای صنایع هوشمند Smart Industry Solutions

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

چرخه­ ی کامل خدمات لاتک

 

برندها:

Latech_Smart.Industry.Solutions_HP-Cisco-Huawei-Quectel-Microsoft

  • راهکارهای صنایع هوشمند
ابتدا ↑