امنیت شبکه (Network Security)

امنیت شبکه

چالش ها:

با افزایش قدرت و تعداد حملات سایبری، جلوگیری از تبدیل شدن سازمان ها به یک قربانی را بسیار سخت و تا حدی غیرممکن ساخته است. به همین دلیل نیاز است تا سازمان ها راهکارهای امنیتی مناسب برای مقابله با این حملات را داشته باشند. از سوی دیگر، حفظ پایداری و دسترس پذیری شبکه سازمان، از دغدغه ها و چالش های جدی تداوم کسب وکار به شمار می آیند. لذا ضروریست تا راهکارهای امنیتی لازم در ساختار شبکه ها اضافه شوند تا از بروز حملات و نفوذ هکرها در تمامی لایه های ارتباطی، از اینترنت تا مرکز داده، جلوگیری شود؛ راهکارهایی که بتوانند توان مقابله با بسیاری از حملات شبکه ای نظیر حملات DOS، ویروس ها و بدافزارها، نرم افزارهای غیرمجاز شبکه ای و حمله آسیب پذیری های نرم افزاری را فراهم آورند.

 

شرح راه حل:

شرکت لاتک، راه حل ” امنیت شبکه” را برای پاسخگویی سریع کسب وکار به تهدیدات نوین و چالش های امنیتی/شبکه ای در سطح سازمانی ارائه می دهد. این راهکار مجموعه ای توانمند و بسیار پیشرفته، متشکل از راه حل هایی همچون حفاظت شبکه سازمان در برابر حملات DDOS ، سامانه هایIDS / IPS ، NAC ، Firewall و نسل نوین آنها، سیاست های دسترسی، توازن بار و تحلیلگر flow شبکه، می باشد که به منظور بهبود و یاری سازمان ها در تأمین امنیت و پایداری شبکه طراحی شده اند.

 

Latech_Network.Security_لاتک_امنیت.شبکه

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه ی کامل (شکل ذیل) خدمات از ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط برای استقرار، میزان سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Network.Security_Lancope-BlueCoat-HP-SourceFire-Fortinet-Juniper-Cisco-F5

  • امنیت شبکه
ابتدا ↑