انطباق با استانداردهای امنیتی (Security Compliance)

انطباق با استانداردهای امنیتی

چالش ها:

امروزه برقراری امنیت اطلاعات به یکی از چالش های مهم فناوری اطلاعات تبدیل شده و به همین دلیل، بسیاری از مراجع ذی صلاح استانداردها و قوانین امنیتی، راهنماهایی را ایجاد نموده تا به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرند. از جمله رایج ترین این استانداردها میتوان به PCI-DSS و ISO 27000 اشاره کرد. پیروی از این چارچوب های امنیتی که حتی می تواند در هر کشور یا قاره ای متنوع باشد، سازمان ها را موظف به فراهم سازی شواهد مرتبط و متناسب با پوشش و انطباق با کنترل های رگولاتوری، می نماید. گاهاً انطباق با این استانداردها فرآیندی پیچیده دارد و نیاز است تا بررسی های لازم بسیار دقیق و جامع در بررسی میزان این تطابق صورت پذیرد و به همین دلیل بهره گیری از ابزارهای خودکار، بسیار ضروری و پرفایده خواهد بود.

 

شرح راهکار:

شرکت لاتک با ارائه راهکارهای “Compliance”، به عنوان  بهترین راهکار جهت پوشش نیازمندی های ممیزی، اطمینان از انطباق کامل با استانداردهای حوزه های مختلف را برای شما فراهم می آورد. ابزارهای انطباق با استانداردها، سازمان ها را در شناسایی و رفع مخاطرات مرتبط با عدم پیروی از قواعد صنعتی همچون PCI-DSS یا قواعد حکومتی همچون CESG GPG53 یا شاپرک، یاری نموده و میزان عدم تطابق را به حداقل می رساند.

 

Latech_Security.Compliance_لاتک_انطباق.با.استانداردهای.امنیتی

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Security.Compliance_Tripwire-HP-ArcSight

  • انطباق با استانداردهای امنیتی
ابتدا ↑