راهکارهای کارت های هوشمند | Smart Cards

کارت های هوشمند – Smart Cards

چالش ها:

افزایش کیفیت خدمات و بهره وری برای هر سازمانی مهم می باشد. فرآیندهایی همچون تصدیق هویت در فرآیندهای امنیتی، پرداخت یک هزینه در فرآیند خرید، پرداخت آفلاین، کارت های شهروندی، تجارت الکترونیک، دلایل امنیتی و مدیریت حمل و نقل در شهرهای بزرگ، فرآیند هایی هستند که استفاده از کاغذ باعث تحمیل هزینه و کاهش شدید بهره وری می گردد. زیرساخت الکترونیکی در یک دولت الکترونیکی، توسط ابزاری همچون کارت های هوشمند کامل و عملیاتی می شوند.

 

شرح راهکارها:

کارت‌های هوشمند با استفاده از CPU، چیپ، نوار مغناطیسی، و… می توانند داده های شما را ذخیره کرده و در زمان نیاز به شما تحویل داده و شما را به دنیای دیجیتال متصل نمایند. شرکت لاتک طیف وسیعی از کارت های هوشمند را تامین می نماید.

شرکت لاتک دو نوع از کارت های هوشمند زیر را تامین می نماید:

  •  کارت های تماسی:

    کارت های مغناطیسی(مگنت) و کارت های جاوا

  • کارت های غیر تماسی:

    کارت های فرکانس پایین و کارت های فرکانس UHF

 

Latech_Smart.Cards_لاتک_کارت های هوشمند

کارت های هوشمند Smart Cards

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

چرخه­ ی کامل خدمات لاتک

 

برندها:

Latech_Smart.Cards_NXP-Fudan

  • کارت های هوشمند
ابتدا ↑