امنیت نرم افزارهای تحت وب (WebApplication Protection)

امنیت نرم افزارهای تحت وب

چالش ها:

امروزه سایت ها و نرم افزارهای تحت وب، جایگزین نرم افزارهای سنتی شده و بسیاری از سازمان ها، متناسب با کسب و کارشان کاملاً به آنها وابسته شده اند. بسیاری از کسب وکارها برای انجام امور داخلی، تعامل با مشتریان و ارائه محتوا، ارزش افزوده و همینطور خرید و فروش محصولات، به وب سایت خود متکی هستند. همین امر نرم افزارهای تحت وب را به هدف بسیار مطلوبی برای هکرها (برای مقاصدی از جمله سرقت اطلاعات، تلاش در القای سوء شهرت و دسترسی به داده های حساس) مبدل ساخته است. یک نرم افزار تحت وب محافظت نشده، خود یک ریسک امنیتی بسیار بالا برای مشتریان، شرکای تجاری و حتی سایت های حکومتی یا عمومی خواهد بود؛ چرا که در موارد بسیاری گسترش نرم افزارهای مخرب، حمله به دیگر وب سایت ها و یا حتی امکان حمله به اهداف و زیرساخت های ملی را در پی خواهد داشت.

 

شرح راهکار:

رویکرد پیشگیرانه در امنیت نرم افزارهای تحت وب بلا شک از اولویت های بالای فناوری اطلاعات است. لذا نظر به این واقعیت، شرکت لاتک راهکار “محافظت نرم افزارهای تحت وب” را جهت غلبه بر چالش های فوق پیشنهاد می دهد. ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی و سامانه مقابله با تهدیدات تحت وب (WAF) از اجزای اصلی این راهکار می باشند. WAF از طریق شناسایی ترافیک غیرمعمول و خرابکارانه (OWASP Top 10)، علاوه بر حفاظت از سرورهای وب در مقابل حملات، قادر به ایزوله سازی و مسدود کردن ترافیک به منظور جلوگیری از دسترسی به سرورهای اصلی می باشد. همچنین از سویی دیگر، ابزارهای ارزیابی آسیب پذیری های وب اپلیکیشن قادر به کشف معایب و حفره های امنیتی نرم افزارهای تحت وب بوده و لذا با استفاده از آنها میتوان پس از شناسایی، اقدام به رفع یا مانیتورینگ آنها پیش از صدمه جدی به سازمان، نمود.

 

Latech_WebApplication.Protection_لاتک_امنیت.نرم.افزارهای.تحت.وب

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

 

Latech_Web.Application.Protection_F5-HP-Fortinet

  • امنیت نرم افزارهای تحت وب
ابتدا ↑