لیست محصولات

شرکت لاتک در پیاده سازی راهکار های خود از محصولات زیر استفاده می نماید . جهت دسترسی آسان تر به کاتالوگ معرفی محصول  ، جدول زیر در اختیار است.

Department Product A-Z description test
Data Center HP Workstations
Data Center Dell workstations
Data Center Fujitsu
Data Center HP Proliant Servers
Data Center Cisco UCS
Data Center Oracle SPARC Servers
Data Center Oracle Netra Servers
Data Center Oracle Blade Servers
Data Center Dell ThinClients
Data Center HP ThinCliens
Data Center HP
Data Center Vmware
Data Center citrix
Data Center symmetricom time server
Data Center HP XP7 Storage Solution
Data Center HP XP P9500 Storage
Data Center HP 3PAR Storage Solution
Data Center EMC Storage
Data Center HP NAS Products
Data Center NetApp NAS Products
Data Center HP Haven
Data Center Oracle Big Data Appliance
Data Center Oracle Products
Data Center Microsoft Products
Data Center Redhat
Data Center HP Backup Storages
Data Center HP Data Protector
Data Center Symantec Backup Exec
Security HP ArcSight ESM
Security HP ArcSight Express
Security HP ArcSight Logger
Security Tripwire
Security Cisco ASA / FirePower
Security Cisco SourceFire
Security Cisco ISE
Security F5 DDOS
Security F5 ASM and LTM
Security Juniper SRX
Security Gigamon
Security Cisco Prime Security Manager
Security Cisco ACS
Security Firemon
Security HP Fortify
Security Guidance Software
Security AccessData
Security Bit9
Security CoreImpact Pro
Security Nessus
Security HP Atalla NSP
Security HP Atalla ESKM
Security IBM Guardium
Security McAfee Database Security
Security McAfee DLP
Security HP Atalla ESKMHP WebInspect
Security F5 ASM
Network ISR
Network ASR
Network Router7600
Network Switch 6800
Network nexus
Network SRX
Network VDS
Network CDN
Network EPN
Network FirePOWER
Network NGIPSv
Network SourceFire
Network Port Security
Network ASA
Network ACS
Network NAC
Network ASM
Network LTM
Network ISE
Network ESA
Network SED
Network Aironet
Network WLC
Network Digital Signage
Network NTP
Network Hot Spot
Network Honi Pot
Network Call Manager
Network Callmanager Express
Network Ip Telephoney
Network Ip Telephoney
Network Mobility
Network UCS (server)
Network Blade Server
Network Storage
Network NAM
Network Prim
Network LMS
Network IDS
Network IDS
Network IDS
Smart city Mifare card
Smart city Hibryd card
Smart city memory&CPU card
Smart city magnetic card
Smart city java card
Smart city tags
Smart city Quectel
ابتدا ↑