معرفی راه حل میز کاری مجازی ( Virtual Desktop Infrastructure )

نحوه انجام کار در تجارت در حال تغییر است و لذا نحوه ارائه خدمات و نوع محصولات نیز در IT ، در حال تغییر است .

بسیاری از صاحبان و سهامداران تجارت در فکر کاهش هزینه ها ، کاهش ریسک در تجارت و افزایش بازدهی و سود در کسب و کار می باشند و از اینرو روشها ی مختلفی را امتحان می کنند . به عنوان مثال خدمات مورد نیاز خود را برون سپاری می کنند و یا بحث کارکردن کارمندان از راه دور (دورکاری) را مطرح می کنند .به هر حال ، با اعلام نیاز به انجام تغییرات در تجارت سازمان و اعلام ضرورت آن ، نقش IT در فراهم نمودن ملزومات این تغییرات و کمک به موفقیت تجارت سازمان بیش از پیش محسوس و ضروری دیده می شود .

در زیر به بعضی از نیازهای فعلی صاحبان تجارت اشاره می کنیم :

 • فراهم نمودن شرایط کار از منزل و یا محلی غیر از شرکت
 • ایجاد شعب سیار و یا شعب راه دور با امکان دسترسی به منابع IT مشترک
 • افزایش سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار توسط تجارت سازمان
 • کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات IT
 • افزایش امنیت اطلاعات و کنترل سطوح دسترسی
 • متمرکز نمودن منابع IT و بهینه سازی نحوه استفاده از منابعIT در سازمان.
 • سهولت و کاهش هزینه های مدیریت IT

معرفی راه حل :

راه حل مجازی سازی میز ومحیط کاری ( Virtual Desktop Infrastructure ) ، راه حلی مناسب و مقرون به صرفه جهت پاسخگویی به نیازهای فوق می باشد که دارای فواید و مزایای زیر می باشد :

 • فواید راه حل از نگاه صاحبان و سهامداران تجارت :
 • کاهش هزینه های مستقیم IT به میزان حداقل 50%
 • افزایش راندمان کاری کارمندان
 • افزایش پایداری زیر ساخت IT برای تجارت سازمان
 • متمرکز نمودن و قدرتمند کردن سطح کنترل بر امنیت اطلاعات
 • کاهش میزان خرید تجهیزات IT
 • فواید راه حل از نگاه مدیران IT
 • کاهش تعداد و میزان پیچیدگی تجهیزات IT
 • قابلیت دسته بندی کاربران و پیاده سازی استانداردهای امنیتی و سازمانی
 • ساده نمودن مدیریت منابع IT و سرویس دهی سایت های راه دور بدون نیاز به حضور فیزیکی
 • کاهش زمان راه اندازی اولیه تجهیزات کاربران
 • کاهش زمان عیب از کارافتادگی و عیب یابی سیستمه
 • سهولت در فراهم نمودن محیط های تست برای نرم افزارها ی کاربردی و عملیاتی و آموزشهای لازم کارمندان
 • فواید راه حل از دیدگاه کاربران :
 • خصوص سازی میز کاری کامپیوتر کاربران
 • امکان دسترسی به محیط کاری از هرجا ( با توجه به سطح امنیتی )
 • برخورداری از قدرت پردازشی مورد نیاز و متناسب با کار

 

ابتدا ↑