HP Load Runner

HP Load Runner

امروزه سازمانها و شرکتها جهت ارتباط با مشتریان و همکاران تجاری و فروشندگان و همچنین انجام امور کسب و کار خود از نرم افزارهای مختلف استفاده می نمایند . و در کل ، نقش نرم افزار در پیشبرد روال های کسب و کار بسیار کلیدی شده است .
سوال اساسی این است که آیا می توانند به این نرم افزارها با آسودگی و خیال راحت تکیه نمایند ؟
آیا می توانند به صحت و سلامت و کارآیی نرم افزارهای خود اعتماد داشته باشند ؟

راهکار پیشنهادی : تست کارآیی نرم افزار با استفاده از HP Load Runner

Load Runner

• شبیه سازی کاربران واقعی با بیش از هزاران کاربران مجازی
• تولید دقیق و قابل اندازه گیری و قابل تکرار بار کاری بر روی سیستمها برای تشخیص نقطه از کار افتادن سیستم
• شناسایی نقاط گلوگاه در سیستم
• شبیه سازی بار کاری مشابه با محیط عملیاتی
• تست نمودن رنج وسیعی از نرم افزارها
• عیب یابی و رفع ایراد دلایل ایراد
• تقویت کارآیی قبل از عملیاتی نمودن نرم افزار

ابتدا ↑