راهکار امنیت شبکه (Network Security)

راهکار امنیت شبکه

چالش ها :

امروزه حملات و تهدیدات سایبری به عملیاتی سودآور تبدیل شده که اغلب تحت نظر سازمان مربوط به این جرائم یعنی سندیکا صورت می پذیرد. تعداد فزاینده ای از انواع جرائم پیچیده ی کامپیوتری که شامل موارد بسیار مهم و حیاتی نیز هستند، بیشتر از اینکه از فروش اطلاعات به دست آمده از حملات حاصل شود، نشات گرفته از فروش ابزارها و سرویس های کمکی جهت حمله به شبکه هاست.

 

شرح راهکارها:

در راستای حل مشکلات ذکر شده کمپانی لاتک محصولات و راهکارهای بسیار جامع و پیشرفته ای را جهت ایمن سازی و جلوگیری از تهدیدات سایبری فراهم نموده است. محور عملیات این راهکارها، کاهش پیچیدگی امنیت در زمانی که دید گسترده و نظارت عالی، کنترل مستمر و نیز حفاظت کامل و پیشرفته از اطلاعات در گستره ی شبکه در حال انجام است.

پیشنهاد پایه تجهیزات امنیت لاتک:

  • Anti-virus, Anti-spyware and Email Security
  • Firewall, to block unauthorized access to your network
  • Intrusion prevention systems (IPS/IDS), to identify fast-spreading threats, such as zero-day or zero-hour attacks
  • Virtual Private Networks (VPNs), to provide secure remote access
  • (NGN (Next Generation Network
  • (NAC (Network Access Control
  • Logger and Pentest

 

Latech_Network.Security_لاتک_امنیت.شبکه

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

Latech_Network.Security_Huawei-HP-Juniper-Cisco

  • راهکار امنیت شبکه
ابتدا ↑